Mindanao 1757

 

  KASAYSAYAN  NG  MINDANAO,  JOLO
  AT  MGA  KAPIT-PULO  NUONG  1667

ANG  MGA  KABANATA  NG

Historia de las Islas
de Mindanao, Jolo
y sus Adjacentes

ni  FRANCISCO  COMBES,  SJ


Pitikin (i-click) ang anumang pitak
upang tuluyin ang napiling paksa,
o basahin nang sunud-sunod

  1.   ‘Historia’ Ng Isang Frayleng Jesuit

  3.   Ang 4 Bansa Ng Mindanao

  4.   Mga Tao, ‘Lumulutang Sa Tubig’

  5.   Jolo: Mga Mandirigmang Dagat

  6.   Ang ‘Hari Ng Buhayen’

  7.   Ang Bansa Ng Mga Subano

  8.   Mga Dapitan: Magiting, Marangal

  9.   Pagtatag Ng Dapitan Sa Mindanao

  10.   Si Manooc, Ang Bayani Ng Dapitan

  11.   Mga ‘May-ari’ Ng Mindanao

  12.   Kampihan Ng Jolo At Borneo

  13.   Natapon Ang Mga Butuan Sa Jolo

  14.   Karamihan Ay Pagano, Hindi Muslim

  15.   Pagsamba, Alay Ng Dugo

  16.   Lahat Ay Marunong Magluto

17.   Damit Pang-Kasal, Pang-araw-araw

  18.   Pag-alipin At Iba Pang Batas

  19.   Parusa: Bitay, Putol Kamay

  20.   Hukuman, Paglitis At Katarungan

  21.   Ang Pamahalaan At Politica

  22.   Iba-ibang Ugali Ng Mga Subano

  23.   Mga Lalaking Naging ‘Babae’

  24.   Libing, Burol At Luksa Sa Patay

  25.   Ang Pagdiriwang Sa Kasalan

  26.   Mabilis, Hindi Lumulubog Ang Banca

  27.   Kris, Ang Sandata Ng Mga Lutao

  28.   Pana At Palaso Ng Mga Negrito

Nakaraang kabanata           Balik sa itaas           Mga Kasaysayan ng Pilipinas           Susunod na kabanata