Lakbayang China

      MGA   KABANATA   NG   KARANASAN   NG   PINAKA-MARAMING   DAYUHAN
    Basahin sunud-sunod o pitikin (click) at tuluyin ang anumang kabanata

Han,  Sangley,  Chino,  Tisoy,  Intsik,  Beho,  Tsinoy

    1.   Ang Mga ‘Intsik’ Sa Pilipinas       Nagkaroon ng bahagi ang ‘matalik’ na dayuhan sa pagbuo ng bayan
    3.   Ang ‘Kuya’ ay Intsik                     At iba pang katagang isinali sa Tagalog.   Taga-saan ang pangalan mo?

  Ang Unang Aklat:   Pinaka-matandang mga ulat tungkol sa pagtagpo ng mga Intsik at mga Pilipino

      4.   Mga Lakan at ang ‘Anak ng Langit’   Nagpugay ang mga taga-Butuan sa hari ng mga Sung nuong 1001
      5.   Sa Kaharian Ni Genghis Khan             Dumalaw ang mga intsik sa Sulu, Mindanao, baka sa Manila rin mula 1220s
      6.   Porselana Ng Mga Haring Ming         5 taon nagpugay ang mga taga-Pangasinan; nag-familia ang taga-Sulu sa China

Como Esta?   Ang Aklat tungkol sa Intsik nuong panahon ng Español, 1570 - 1898

      7.   Ang ‘Sangley’ Ay Intsik             Nagtagpo ang Intsik at Español.   Ang simula ng galleon trade
      8.   ‘Sakupin Natin Ang China!’       Pagsakop sa China ang tunay na hangarin ng maraming nagpunta sa Pilipinas

Kalakal China         9.   Ang ‘Parian’ Ay Para Sa Intsik                   Dumagsa ang mga Intsik sa Manila; ikinulong sila sa alcayceria,
                                                                                                                ang unang Chinatown sa buong mondo

      10.   Dasmariñas, Pinaslang Ng Mga Intsik       Mga aklasan laban sa Español mula nuong 1593
      11.   Ang ‘Bundok Ng Ginto’ Sa Cavite              Hinanap ng 3 mandarin mula China
      12.   Unang ‘Himagsikan’ Ng Intsik                    Unang pinuksa ang mga Sangley nuong 1603
      13.   Tunay Na ‘Himagsikan’ Ng Intsik              Pinuksa uli ang mga Sangley nuong 1639
      14.   ‘Muntik Nang Himagsikan’ Ng Intsik        Nang nagbanta si Koxinga na sakupin ang Manila nuong 1662

Emilio Aguinaldo       15.   ‘Munting Aklasan’ Ng Mga Pusakal          Nagpakana ang 300 takas mula Fujian nuong 1686
      16.   Biglaang ‘Himagsikan’ Ng Intsik                Nang sakupin ng British ang Manila nuong 1762
      17.   ‘Sobra Mucho’ Ang Mga Intsik!                 Paulit-ulit nagligalig, naglaho nang 80 taon ang mga Sangley sa huling patapon
      18.   Ang ‘Mestizo’ Ay Naging Intsik                  Paghiwalay ng mga mestizong Sangley at ng mga ‘purong Intsik’
      19.   Tagapagtanggol Ng Mga Intsik                  Pagbagsak ng kaharian ng España, bumalik at umunlad sa Pilipinas ang mga Sangley
      20.   Ang ‘Ilustrado’ At Ang Intsik                      Himagsikan sa China, ang ‘Katipunan’ at digmaan laban sa Amerkano: Takbuhan

Sabi ng Kano

The ‘Yellow Peril’   Paghigpit sa Intsik nuong panahon ng Amerkano, 1898 - 1946

      21.   Sabi ng ‘kano: Alis D’yan, Intsik!       ‘Exclusionary Act,’ ‘immigration by palusot’
      22.   Tinanghal Ang Pagka-Intsik                 Digmaan, panawagan sa China: Kahit nasaan, Intsik pa rin!

‘Independence Day’   Nakakalito ang tulak at kabig sa Intsik nitong panahon ng Pilipino, 1946 - 2000 Watawat

      23.   ‘Sakit Ng Ulo’ Pa Rin Ang Intsik             ‘Philippines for Filipinos,’ ‘overstaying aliens’ at ‘amnesty:’ Ang pagiging Pilipino
      24.   Kapwa Intsik, Kaibang Intsik                   Tinatastas ng mga bagong salta ang mga nabuo ng mga Intsik sa Pilipinas
      25.   Ang Kinabukasan, At Ang Pinagkunan    Ano ang hinaharap ng Intsik sa Pilipinas?   Bibliography, source materials

Nakaraang kabanata          Balik sa itaas          Mga kasaysayan ng Pilipinas          I-email ang tanong o kuru-kuro          Sunod na kabanata