Kasal.

EN GRANDE ang pasok ng hari ng Bacchian (Bacan) at ang kanyang kapatid na lalaki nuong Linggo ng gabi, Deciembre 15, 1521, sakay sa isang malaking parao na may 6 hanay ng sagwan, 3 sa bawat tagiliran, at may 120 tauhan lahat-lahat, mayroong maraming watawat (banners) ng makukulay na balahibo ng loro (parrots), puti, dilaw at pula. Tambol nang tambol sa mga tansong gong (brass taborins) para sabay-sabay ang sagwan ng mga tauhan. May kasama ring 2 parao ng mga babae na ihahandog (na alipin) sa magiging asawa ng kapatid na lalaki. Sayawan

Pagdaan nila sa mga barko, binati namin sila ng mga putok ng cañon. Nagbigay pugay din sila, naglayag paikit sa aming mga barko at paligid sa daungan (harbor). Gawi duon na bawal lumapag ang isang hari sa lupa ng ibang hari, kaya pumalaot ang aming hari (our king, si Sultan Manzor) upang salubungin sila. Nang makita siya ng hari ng Bacchian, tumayo siya mula sa carpet na inuupuan at duon sa tabi naupo, upang sa carpet makaupo ang aming hari. Ayaw naman umupo duon ng aming hari, at sa kabilang tabi naupo, kaya walang nakaupo sa carpet.

Naghandog ang hari ng Bacchian sa aming hari ng 50 patoles, dahil pumayag siyang ipakasal ang anak na babae sa kanyang kapatid na lalaki.

FERDINAND MAGELLAN’S VOYAGE:   Ang Unang Pag-ikot sa Mondo Pigafetta Ferdinand Magellan

Ang Unang Español
Na Dumayo Sa Pilipinas

Primo viaggio intorno al mondo
ni Antonio Pigafetta

Ang patoles ay mamahaling tela na gawa sa China ng sutla (seda, silk) at gintong sinulid, at bantog sa mga kapuluan, binabayaran ng 3 bahar (614 kilo) ng kiandi (clovas, cloves) ang bawat isang patoles. Itong tela ang ginagamit na damit pangluksa kapag may namatay, bilang parangal sa patay.

Kinabukasan, araw ng kasal, nagladlad kami ng mga bagong layag sa barko, may tatak ng cross ni Santiago de Galicia (Saint James of Compostella), at may pahayag na ‘Ito ang sagisag ng aming magandang kapalaran’. Naghanda ang aming hari para sa hari ng Bacchian. Nakatapis ng sutla mula baywang hanggang tuhod ang 50 babae at dala-dalawa, may isang lalaki sa gitna, naglakad at nagsilbi ng mga mangkok ng iba’t ibang pagkain. Dala ng mga lalaki sa gitna ang alak sa malalaking lalagyan. Dalawang matandang babae ang namahala sa ceremonia at umayos sa lahat. ( Ang mga pari ng mga katutubo nuon ay mga babaing matanda, tinawag sa iba’t ibang pulo na babaylan, catalonan, baliana o managanito.)

Pagkatapos, lumakad ang mga bagong kasal at nagpunta sa parao at nag-alay na maglingkod sa hari, na nakaupo sa carpet sa ilalim ng isang tabing (canopy) na kulay pula at dilaw. Pagbalik, ‘kinuha’ ng mga babae ang mga kasama namin at, nang nais makalaya ng mga lalaki, kinailangan nilang maghandog sa mga babae.

Pinadalhan kami ng hari ng mga kambing, niyog at buko, alak at marami pang iba.

Nakaraang kabanata       Ulitin mula itaas       Tahanan ng mga kasaysayan       Lista ng mga kabanata       Susunod na kabanata