Binihag.

2 LINGGO pagka-alis ni Juan, ang gigante na bininyagan namin at nawala, nakakita kami ng 4 gigantes na lumapit, walang dalang sandata, itinago muna nila sa mga halaman at itinuro sa amin ng 2 sa kanila pagtagal-tagal. Ipinasiya ng capitan na hulihin silang 4, at ang 2 pinakabata ay dadalhin niya pabalik sa Espaņa. Nilinlang namin sila at kung hindi, baka napatay nila ang mga kasama namin.

Binigyan namin sila ng maraming handog, mga cuchillo (knives), gunting (scissors), salamin (mirrors) at campanellas (bells) hanggang punung-puno ang mga kamay nila. Tapos, nagpakuha ang capitan ng mga cadena (chains) na pangtali sa mga bihag. Gustong-gusto ng mga gigante ang mga cadenas, ngunit nalungkot sila dahil puno na ang mga kamay nila. Sinenyas ng capitan na itali ang cadena sa paa ng 2 gigante na ibig niyang ibalik sa Espaņa.

Nang nakita ng mga gigante na minartilyo ang mga cadena para hindi na maalis, nasindak sila. Pinahinahon sila ng capitan na wala silang dapat ikatakot, subalit naghihiyaw sila at bumula ang kanilang mga bibig, nanawagan kay Setebos, ang malaking demoņo nila, upang tulungan sila. Sinunggaban namin ang 2 pang gigantes na hindi naka-cadena at matapos ng mahaba at malaking paghamok, naigapos sila.

Ipinadala sila ng capitan, kasama ang 9 sundalo namin, upang sunduin ang asawa ng isa sa mga gigante na naka-cadena, dahil panay ang panaghoy nito. Pagkalabas sa barko, naalis ng isang gigante ang kanyang tali at mabilis na tumakas, nawala agad sa paningin ng mga sundalo. Nagtungo ang takas sa puok ng pangkat nila subalit walang tao dahil nangahoy (hunting) palang lahat. Hinanap niya at nang matagpuan,

Pigafetta Ferdinand Magellan

FERDINAND MAGELLAN’S VOYAGE:   Ang Unang Pag-ikot sa Mondo

Ang Unang Espaņol Na Dumayo Sa Pilipinas

Primo viaggio intorno al mondo
ni Antonio Pigafetta

Mga Higante

ibinalita ang ginawa namin. Isang gigante na naiwanan, pinilit kalagin ang tali niya kaya hinampas sa ulo ng isang sundalo. Nagdugo ito at galit na galit ang gigante. Kinaladkad siya ng mga sundalo sa puok na itinuro niya, kung saan nanduon ang mga asawa. Gumagabi na nuon, ayaw nang bumalik sa dilim ni Joao Carvalho, ang piloto na namuno sa mga sundalo, at pinasiya niya na duon sila matulog.

Samantala, dumating ang nakatakas na gigante, may kasamang isa pa. Nakita nila ang sugat sa ulo ng pinukpok na gigante subalit wala siyang imik nuon. Kinabukasan, kinausap nila ang mga babae, at bigla na lamang silang nagtakbuhan patakas. Mas mabilis na tumakbo ang mga bata kaysa mga

matanda. Naiwan lahat ng ari-arian nila. Tapos, mula sa malayo, pinana ng 2 gigante ang mga tauhan namin. Tinamaan ang isang kasama namin sa hita at namatay agad. Ang mga sundalo ay may mga pana rin at mga baril subalit hindi nila nataan ang mga gigante dahil talon nang talon ang sila, ayaw tumigil sa isang lugar. Nang nakita ng mga gigante na napatay nila ang kasama namin, nagtakbuhan na sila. Inilibing ng mga sundalo ang namatay at sinunog lahat ng ari-arian na naiwan ng mga gigante. Mabilis pa sa cavallo tumakbo ang mga gigante at selosong-seloso sa kanilang mga asawang babae.

Maraming itinurong salita sa akin ang isa sa mga gigante na naka-cadena sa barko. Minsan, humingi siya sa akin ng capac, ang tawag nila sa tinapay, at oli, tawag naman sa tubig. Nakita niyang isinulat ko ang mga pangalan at nang itanong ko sa kanya ang pangalan ng iba’t ibang bagay, habang hawak ko ang aking pluma (pen), naunawaan niya, at naipon ko ang maraming salita na binibigkas nila nang garalgal sa lalamunan.

Minsan pa, pinakita ko sa kanya nang nag-cross ako at humalik sa isang cross. Bigla siyang sumigaw ng Setebos (witch doctor ng mga gigante, demoņo ang turing ng mga Espaņol) at sinenyas sa akin na kapag nag-cross ako uli, papasok ito sa sikmura ko at sasabog ako. Pagtagal-tagal, nang nagkasakit ang gigante, humingi siya ng isang cross at niyakap at hinalikan ito. Sinabi niyang nais niyang maging catholico bago siya mamatay. At ganoon nga, bininyagan namin siyang Pablo (Paul).

Nakaraang kabanata       Ulitin mula itaas       Tahanan ng mga kasaysayan       Lista ng mga kabanata       Susunod na kabanata