Paglakbay

Legazpi, Mananakop Ng Pinas

PUERTO DELA NAVIDAD, Noviembre 21, 1564. Bago magbukang-liwayway, pumalaot ang pangkat ni Legazpi mula sa Nueva Espanya (Mexico), matapos ng 5 taon ng masigasig na paghahanda at gastos ng mahigit 400,000 peso ng katumbas na ginto. Kabilang sa pangkat ang 2 galleon, ang pinakamalaking barko nuon, at 2 patache (tender) maliliit na barko, 20 tauhan lamang ang sakay, na gagamitin sa pag-usisa sa mga ilog at dalampasigan ng mga pulo na hindi kayang lapitan at pasukin ng galleon.

  1. San Pedro, ang galleon na capitana (flagship) ni Legazpi
  2. San Pablo, galleon na almirante (second-in-command) ni Mateo del Sanz, ang pangalawa (master-of-camp) ni Legazpi
  3. San Juan, patache, capitan si Juan dela Isla
  4. San Lucas, patache, capitan si Alonso de Arellano
Kasama sa pangkat ng 380 tauhan ang 150 magdaragat (marineros, sailors), 200 kawal (soldados, soldiers), 5 frayle (Augustine friars) at mga alila (servants). Nakasakay ang 2 frayle, sina Diego Herrera at Pedro de Gamboa, sa almirante. Si Andres Urdaneta at ang 2 pang frayle ay kasama ni Legazpi sa capitana. Nanduon din ang apo ni Legazpi, si Felipe de Salcedo, na 16 taong gulang pa lamang ngunit natanyag sa mga nagawa sa Pilipinas sa mga sumunod na panahon. Kasama rin ang isang alipin, si Pedro Pacheco, na nabihag sa kapuluan nuong paglakbay ni Ruy Lopez de Villalobos, at gagamiting tagapagsalita (interpreter) sa paglakbay na ito ni Legazpi.

Matapos ng 4 araw na paglayag at pagkaraan ng mahigit 100 leguas (halos 500 kilometro), binuksan ni Legazpi ang liham ng atas ng Audiencia, ayon sa mga utos ng hari ng Espanya, si Felipe 2, at nabatid ng lahat na susundan nila ang landas ni Villalobos papuntang Pilipinas at hindi sila magtutungo sa Nueva Guinea (New Guinea) gaya ng mungkahi ni Urdaneta, sa laking lungkot nito, sapagkat ang pag-usisa duon ay makakatagal sa pagtuklas agad ng landas pabalik sa Mexico - panguna sa mga utos ni Felipe 2, ang hari ng Espanya. Patache

Nuong gabi ng Noviembre 29, 1564 naglaho ang barkong San Lucas.

Lagi nang nasa unahan ng capitana naglalayag ang patache sa utos ni Legazpi na maaaring may hinala na sa capitan, si Alonso de Arellano. Bagama't hindi na muli natanaw ng ibang barko ang San Lucas, hindi nabahala si Legazpi dahil higit na matulin ito kaysa ibang barko at inasahang niyang mauuna ito sa Pilipinas at daratnan nila duong naghihintay, gaya ng atas niya sa lahat ng barko kung sakaling magkahiwa-hiwalay.

Ladrones, Enero 22, 1565.
Ilang araw lamang pagkaalis sa Mexico, nabulok na ang karamihan ng mga pagkaing dala sa mga barko, pati ang mga queso, carne at manteca, kaya mabilis silang naglayag patawid sa dagat Pacific, hindi tumigil sa mga pulo na nadaanan, kabilang sa tinatawag ngayong Caroline Islands, maliban sa isa na inusisa nang madalian nina Urdaneta, Martin de Goiti, Juan dela Isla, Felipe Salcedo at ilan pang tauhan, sakay sa isang bangka, nuong Enero 8, 1565. Tinawag nilang Barbudos ang pulo dahil hanggang pusod ang balbas ng mga lalaki duo. Napilitan silang umalis agad sapagkat hindi makaankla ang mga barko, sobra-sobra ang lalim ng dagat sa dalampasigan, hindi naabot ng ankla ang sahig ng dagat, at sinimulan silang tangayin ng agos ng dagat. (May hayag na ang pulong ito ay isa sa tinatawag na Marshall Islands ngayon.) Madalian man ang paglayag nila, 2 buwan ng paglayag mula Mexico bago nila narating nuong Enero 22, 1565 ang tinawag na mga pulo ng kawatan (Dos Ladrones) ni Ferdinand Magellan nuong 1521. (Naulat ang paglakbay ni Magellan sa Ang Unang Espanyol, isa sa mga aklat ng kasaysayan sa website na ito.)

‘Chamorre! Chamorre!’ (‘Mga kaibigan! Mga kaibigan!’)

Sinalubong sila ng maraming bangka ng mga naghihiyawang tagapulo na tinawag na chamorro mula nuon. Dumaong ang mga barko at nagmisa si Urdaneta sa Gua (Guam), isa sa 13 pulo na nabilang nila duon, nakahilera mula hilaga hanggang timog (katunayan, 16 pulo ang tinatawag ngayong Marianas Islands) at nagmisa araw-araw ang mga frayle nuong 11 araw na tumigil sila sa pulo. Ang mga tagaruon, ayon sa mga frayle, ay malulusog, mahilig sa kanin, hubad-hubad ang mga lalaki. Hubad pati ang mga babae maliban sa bigkis ng dahon o banig sa singit upang takpan ang kanilang pagka-babae. Mahusay silang lumangoy sa dagat, sanay sumisid at manghuli ng isda, dinadakma lamang ng mga kamay, at kinakain nila nang hilaw. Ang mga bangka nila ay makitid, may katig sa isang gilid at sa kabila ay may layag na banig, hawi sa dahon ng niyog, at Banca sa Guam tatsulok (triangle, lateen) ang hugis. At panay ang libot nila sa pulo-pulo kaya, ayon sa mga frayle, animo kasapakat nila ang hangin at dagat. Palabiro, mapanukso at lagi na lamang nag-aabang ng pagkakataong makakupit, lalo na ng bakal (iron) na itinatangi nila bilang patalim sa kanilang mga sibat.

Madami ang nandaya, nagkalakal ng mga buslo na may bigas sa ibabaw ngunit bato o damo ang nasa ilalim, at kapag sinita ay tumatawa lamang, hindi nahihiya, at nakikipag-away pa. Pati ang langis ng niyog na inilako, hinaluan pala ng tubig. Ipinagmamalaki nila kapag nakadaya sila. Kahit na sa isa't isa, nag-aagawan sila ng pag-aari at tumatakbo. Hindi miminsan, dinudumog nila ang mga barko at kinailangang magpaputok ng mga baril ang mga Espanyol upang mapaalis sila. Binunot nila ng daliri ang mga pako ng barko, pati ang saklay-sagwan (rudder blade) ng barkong San Juan, ninakaw. Nang umigib ng tubig ang mga Espanyol sa isang luok, pinagbabato sila ng tirador at saklay (slingshot) hanggang nasugatan ang ilang tauhan, pati si Juan dela Isla, ang capitan ng San Juan. Lumusob sa dalampasigan ang isang pangkat ng Espanyol at madaling sumuko ang mga taga-Guam at nangakong hindi na manggugulo ngunit pagka-alis ng mga Espanyol, pinagbabato uli ang mga barko. Nang bihagin ang ilang lalaki ng mga Espanyol, tumakas ang isa kahit na nakatali ng cadena ang mga paa, lumangoy sa dagat. Nagpatiwakal ang isa, nagbigti sa sarili. Pinakawalan na ng mga Espanyol ang iba.

Inangkin ang pulo, patayan.
Sa pulo ng Guam, pagkaraan ng 4 araw, nuong Enero 26, 1565, inangkin ni Legazpi ang kapuluan ng Ladrones sa ngalan ng hari ng Espanya, sa harap ni Urdaneta, Mateo del Sanz, Andres Cauchela, ang ungkat-yaman, Andres de Mirandaola, ang factor, at iba pang Espanyol.

Isang araw, lumapit ang isang taga-Guam at hinanap si Gonzalo, isang Espanyol na nabihag nang lumubog ang barkong Santa Margarita duon nuong nakaraan, at naging alipin niya hanggang nasagip ito ng iba pang nagdaang barko. Kapalad naman na tauhan sa pangkat ni Legazpi si Gonzalo at nagyakap sila nang magtagpo muli. Nang usisain ng mga frayle kung bakit tadtad ng kagat ang kanyang buong katawan, isinalaysay ng taga-Guam at isinalin ni Gonzalo sa Espanyol, na katatapos pa lamang ng kasal niya. Ipinangako raw niya sa babae, upang pumayag pakasal, na hindi siya pipiyak kahit kagat-kagatin siya ng babae. Binigyan ni Gonzalo ng maraming cuchillo, gunting at bakal ang taga-Guam bilang pasalamat sa pagtangkilik sa kanya. Tumalon sa dagat at lumangoy ang taga-Guam kahit na mabigat ang mga bakal na nakatali sa kanyang mga balikat.

Pinatay ng mga taga-Ladrones ang isang Espanyol.

Isang araw bago umalis sa Ladrones ang pangkat ni Legazpi, isang binatilyong Espanyol ang nakatulog sa mga puno ng niyog minsang umigib ng tubig ang mga Espanyol at, hindi namalayan, naiwang nag-iisa sa dalampasigan. Nakahanay na ang mga tagapulo sa dalampasigan, tinatanaw ang mga Espanyol na pabalik na sa barko, nang lumitaw ang binatilyo. Nang namataan siya ng mga tagapulo, pinagsisibat siya, pinagtataga hanggang nagkahiwa-hiwalay ang katawan. Mabilis na bumalik ang mga Espanyol sa dalampasigan ngunit nakatakas na sa looban ang mga pumatay. Inutos ni Legazpi kay Mateo del Sanz na parusahan ang mga tagapulo at nuong hatinggabi, isang pangkat ng 150 sundalo ang dinala ni Sanz at ni Martin de Goiti, ang maestro ng mga kanyon, sa baranggay at sinunog ang mga bahay duon. Nakabihag sila ng 4 lalaki at binitay nila ang 3, duon mismo kung saan pinatay ang binatilyo. Ang isa pang bihag ay ikinulong sa barko, utos ni Legazpi, upang maipadala sa Nueva Espanya bilang alipin.

Kinabukasan, Febrero 3, 1565, naglayag paalis sina Legazpi matapos ng 11 araw na pahinga at pag-imbak ng tubig. Kaunti lamang ang nakuha nilang pagkain sapagkat, maliban sa isda sa dagat, salat din sa pagkain ang mga pulo ng Ladrones.

 

Mga Salitang Chamorro
isa acha dalawa gua tatlo tero apat farfar
lima nimi anim guanan pito frintin walo gau
siyam ugua sampu manete kaibigan chamor mabuti nauri
dito bakimaki masarap mani kunin ja langis rana
palay juay lupa tana ginoo churu buko mana
niyog micha bakal iriso bote o patola coca
banca botus pako yuro asin asibi isda bian
tuyo (isda) asuiban camote nica maliit segu kahoy tagayaya
saging (hilaw) regue saging (hinog) jeta tubig ami malaki riso
lambat ragua mata macha bato rapia tenga perucha
papel afuipuri ngipin nifi banig guafal buhok chuso
luya asinor kamay catecha paa ngmicha kain na mana
babae reben buslo pian balbas mimi malalim atripe
binti achumpa alimango achulu ito achi banga burgay
halika hembian bituwin vitan buwan uran araw ataon

 

Balik sa nakaraan            Ulitin mula sa itaas            Susunod na kabanata      
Tahanan ng mga kasaysayan            Listahan ng mga pitak

Tumakas Ang San Lucas

‘ISANG LINGGO matapos kaming lumihis, nagising kami isang umaga at natuklasang nawawala ang San Lucas (Saint Luke), isang patache (maliit na barko, hawig at malaki kaysa casco) na pinamunuan ni Capitan Don Alonso de Arellano. Wala namang bagyo na nakapagtaboy sa kanila; at hindi naaaring kagagawan ni Don Alonso, sapagkat siya ay magiting na ginoo, napatunayan na niya sa nakaraan. Ang hinala ay kagagawan o kalingat (carelessness) ng piloto (ship pilot) ang pagkaligaw. Alam naman nila kung saan ang tungo namin, at ang landas na aming susundan, at lubos na napagsabihan kung ano ang dapat gawin kung mawala sila sa aming tanaw gaya nga ng nangyari, at kung saan sila dapat magtungo at maghintay sa amin. Kaya inasahan na sa tanang panahon, matatagpuan namin sila sa mga pulo duon. Ngunit hanggang ngayon wala kaming narinig tungkol sa kanila, at hindi munti ang aking pangamba.’

Ito ang hayag ni Miguel Lopez de Legazpi nuong Mayo 27, 1565 mula sa Cebu, sa unang sulat niya kay Felipe 2, hari ng Espanya, mula nang umalis sila sa Nueva Espanya (Mexico) nuong Noviembre 21, 1564.

Gaya nina Legazpi, halos 2 buwan bago nakakita ng lupa ang San Lucas. Nuong araw na siniyasat nina Urdaneta at Goiti ang pulong tinawag nilang Barbudos, Enero 8, 1565, nakarating sa isang pulo sina Capitan Arellano. ‘Natakot ang mga tao duon sa aming mga sandata at sa laki ng aming barko,’ sabi ni Arellano. Mahaba raw ang buhok ng mga lalaki, kasing haba ng buhok ng mga babae, maayos ang pagkasuklay at nakapusod sa batok. ‘Matangkad at malusog sila. May balbas ang mga lalaki, abot hanggang tiyan ang haba.’ Hinambing sila ni Arellano sa mga katutubo sa America, ang mga Caribe, ‘na alam kong kumakain ng tao,’ dahil katulad ang gamit na sandata duon, ang mana - kahoy na hugis kampilan o espada na may matatalim na bato sa gilid, para pantaga. May mga sibat pa rin daw na matulis na buto ng isda sa dulo.

‘Tinawag naming Nadadores (swimmers o mga manlalangoy) ang pulo dahil mahusay silang lumangoy sa dagat,’ sabi ni Arellano. ‘Lagpas pa ng isang legua (mahigit 5 kilometro) ang layo namin, nilapitan na nila kami.’ Mahusay din daw magbangka ang mga tao, at asintado sa pagpukol ng bato, gamit ang kanilang mga tirador at saklay (slings).

Magkasalungat man ang pahayag nina Arellano tungkol sa mga tao sa pulo - takot sa kanila ngunit sinalubong sila nuong malayo pa - paniwala ngayon na ang pulong tinawag nilang Nadadores ay bahagi rin, gaya ng Barbudos, ng tinatawag ngayong Marshall Islands na magkakalayo sa lawak ng dagat Pacific kaya hindi sila nagkita ng pangkat ni Legazpi.

Hindi nagtagal sina Arellano sa pulo at nagtuloy pagkaraan ng ilang araw papuntang kanluran (west). Hindi nila nadaanan ang kapuluan ng mga kawatan (Ladrones), tuluy-tuloy sila sa mga pulo ng Pilipinas. Inaakala ngayon na sa Mindanao o sa mga kapuluan sa silangan nito gaya ng Siargao o Dinagat nakarating sina Arellano. Sa pinakamalaking pulo sila dumaong at nakipagkalakal sa mga tagaruon - maputi kaysa sa mga indio at ang mga babae ay lalong mas maputi. Pinapahiran nila ng itim ang kanilang ipin at binubutasan upang magtusok duon ng pira-pirasong ginto. Ang damit ng mga lalaki at babae ay banig, hawi sa dahon ng niyog, at tinahian sa mga gilid ng makukulay na sutla (seda, silk). Ang mga lalaki ay nagsusuot ng salawal panloob (drawers) na hawi sa bulak (cotton) at may tali (cinturon, belt) ng sutla at pira-pirasong ginto. Mayroong isang lalaki na mukhang pinuno nila, nakadamit ng sutla sa buong katawan at may sukbit na kampilan (espada, cutlass) na ang hawakan at puluhan (hilt) ay tadtad ng ginto at hiyas (jewels). May ibang mga lalaki na may sukbit na mga patalim na asero (steel daggers) na mainam ang pagkakagawa.

(Ang mga tao sa bahagi ng Mindanao nuong panahon ni Arellano ay mga Mamanua at mga Mandaya, nahaluan ng mga dayong Sugbuanon (Cebuano) at mga Waray-Waray. Ang banig na sinabing damit nila ay sinamay at tinampipi, 2 telang kapwa hawi sa abaca, ang karaniwang suot ng mga tagaruon nuon. )

Nag-alok ang mga Espanyol ng mga kutil-kutil (trinkets) pampalit sa pagkain at inumin, ngunit hiningi ng mga tagapulo at wala silang tinanggap kundi mga pakong bakal (hierro, iron nails), ipinagpalit nila sa pira-pirasong ginto. Mga magalang at marunong ang mga tao, gumamit ng mga timbangan at pangsukat (weights and measures) sa pagkalakal sa mga Espanyol. Marami silang ipinagbiling mga pagkain - bigas, dawa (millet), baboy at usa (deer), manok at pugo (quail).

Nag-aklas (mutiny) ang ilang Espanyol ngunit nasupil ni Capital Arellano, ipinatapon ang 2 pinuno ng aklasan sa dagat at malunod. Pagkaraan ng 1 buwan, nang walang dumating na ibang barko, pumalaot muli ang San Lucas upang bumalik na sa Nueva Espanya. Sakali namang may nasalubong silang dyong (diunque, Chinese junk ang maling tawag sa English), barkong pandagat ng mga taga-Java, isang malaking pulo sa Indonesia. Malaki ang dyong, tantiyang kayang magdala ng mahigit 100 tonelada (100 tons) ay may sakay na 60 indio.

Sumalakay ang mga Espanyol. Pacific

Pinaputukan at dinambong (pirated) nila ang dyong. Ang mga sakay na indio ay nagtalunan sa dagat at lumangoy papuntang pampang, na hindi naman kalayuan. Inutos ni Capitan Arellano na kalkalin ang mga dala-dalahan ng dyong - mga porselana (porcelain wares) mula China, mga tela, at maraming pirasong ginto - na hinakot nilang lahat pabalik sa Nueva Espanya. Halos 8 buwan, 230 araw, naglayag ang San Lucas, napilitan pang lumaot sa bandang silangan (east) ng Japan, sa ika-40 guhit pahilaga (40 degrees latitude north), bago nakarating sa Puerta dela Navidad nuong Agosto 9, 1565. Maraming hirap at sakit ang dinanas nila sa lamig at gutom pabalik dahil walang mga pulo sa landas na iyon na maaaring himpilan at kunan ng pagkain at inumin. Tinantiya na, paalis at pabalik, umabot ng 1,700 leguas (mahigit 8,000 kilometro) ang tinahak ng San Lucas.

Sa Mexico, sumumpa si Arellano at ang kanyang piloto, si Lope Martin, sa kanilang pahayag na nag-iwan sila ng mga sulat at mga palatandaan (tokens) sa iba't ibang puok na narating nila ngunit walang naniwala sa kanila, at pinaghinalaan sila ng tangkang mangulimbat (piracy) at agawin ang karangalan ng pagtuklas ng landas pabalik sa Nueva Espanya mula sa kapuluan, na minamahalaga ng hari, si Felipe 2. Buwisit na buwisit si Legazpi nang mabalitaang nakabalik sa Mexico sina Arellano. Hinimok niya si Gabriel Diaz, isang pinuno sa Mexico na ihabla si Arellano at si Martin sa salang pagtakas sa tungkulin (desertion) ngunit maraming kaibigan si Arellano sa Madrid, Espanya, kaya walang nangyari sa habla at hindi pinarusahan ang mga tauhan ng San Lucas. Hindi kinilala ang pagtuklas nila ng landas pabalik sa Nueva Espanya. Ang karangalang ito ay iginawad kay Urdaneta ni Felipe 2 pagkaraan ng 1 taon.