ANG 3 MARTIRES NA ‘GomBurZa Aklat

Ang Tunay Na Buhay Ni
Padre José Burgós

at ng mga nakasama niya na sina
Padre Jacinto Zamora, Padre Mariano Gómez
at ang nadayang Miguel Zaldua

sinulat ni HONORIO LÓPEZ, 1911
Periodistang Tagalog, Director artístico sa
Kapisanan ng mga autores lírico-dramático
La Juventud Filipina at Autor ng maraming kasulatan:
Kalendario, istoria, biografia, atbp.

IKA-2 PAGKAHAYAG. MAYNILA:1912.
IMPRENTA, LIBRERIA AT PAPELERIA NI J. MARTINEZ.

Plaza Moraga 34-36, Plaza Calderón 108 at Estraude 7, Binundok.

Alaalang handóg kina Padre José Burgós (30 taón), Padre Jacinto Zamora (35 taón), Padre Mariano Gómez (85 taón) at sa nadamay na si Miguel Zaldua, lubós na dinaya ng mga fraile. Inihahandóg ko itong abang alaala sa kanilang pagkamatay sa bitayáng itinayó sa Bagumbayan nuong iká-28 ng Febrero 1872.                     -- Honorio Lopez

Ang Mga Kabanata
Pitikin ang anumang paksa
o basahin sunud-sunod

Pasimula
Punong Salita
Frailes Kasalungat
Útos Ng Espańa
Tutol Ng Frailes
Kasunduan: Reformas
Tratado Binali
Sumikat Si Burgos
Sapakatang Frailes
Zaldua Nilinlang
Aklasan Sa Cavite
Saklolo Mula Manila
Sa Palawan Ipinatapon
ImperioNg Filipino’
Suhol, Maling Paratang
Tangka Itakas
Bibitayan
Katapusan

Ang pinagkunan:   Hinango at isinalin mula sa maka-lumang Tagalog ni Honorio Lopez sa original website na
Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos, by Honorio Lopez, Project Gutenberg EBook, www.gutenberg.net/1/3/2/3/13233/
Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and PG Distributed Proofreaders. Produced from page scans provided by University of Michigan.

Hindi Karaniwang Mga Pilipino           Mga Aklasan Ng Charismatic Pinoys           Mga Kasaysayan Ng Pilipinas           1872 Aklasan sa Cavite           Sunod na kabanata