Spolarium

Mga Conquistador Ng Pilipinas

HALOS 1,000 taon nang nakipagkalal sa Pilipinas ang mga Muslim mula sa Arabia, Indonesia at Malaysia nang sakupin ng sultan ng Borneo ang Manila 500 taon sa nakaraan. Pagkaraan ng mahigit 10 taon, pumasok ang mga Portuguese, at taon-taon, nagdaan sa Pilipinas subalit ayaw sakupin ang kapuluan, nuon at kailan man. Hindi nag-5 taon, sinakop ng mga taga-Malaysia ang Cotabato at kanlurang Mindanao. Pagkaraan ng 6 taon, gaya ng naituro sa lahat ng Pilipino, dumating si Ferdinand Magellan at ‘tinuklas’ ang Pilipinas. Tatlong pangkat ng mga Espanyol ang sumunod, nabigo at nasawi, at mahigit 40 taon ang lumipas bago sinakop ang Pilipinas ng isang lolo, si Miguel Lopez de Legazpi, at ng kanyang 500 sundalong Espanyol at Mexicano, katulong ang daan-daang Visaya, Tagalog at Kapampangan.

Hindi itinuro na mga Pilipino ang lumupig sa Pilipinas.

Narito ang mga pitak (pitikin, click), - ang mga Muslim, Portuguese, Espanyol, Intsik, Dutch, British, Amerkano at Hapon, mga tulisan, mga lagalag, mga matimtiman na lumupig o nagtangka sa Pilipinas nitong nakaraang 500 taon.

BRUNEI, Ang Unang Conquistador
Isang mang-aawit mula sa kapit-bayan ang unang sumakop sa kapuluan

PORTUGUESE Ang May Sala
Inangkin ang kalahati ng daigdig, tapos, nilagpas-lagpasan lamang ang Pilipinas

MAGELLAN: Ang Unang Espanyol
Hindi sinasadyang pagdating mula sa kabila ng mondo, ginagiliwan ng mga Waray-Waray at mga Sugbuanon, pinatay ni Lapu-Lapu

3 TANGKA, 3 Talbog
Dahil sa yaman ng inuwing mga spice, pinundaran ng Espanyol ang 3 paglakbay sa kapuluan

PUMALAOT Si Jofre de Loaisa
Malas at walang muwang, nasalanta sa gutom at sakit ang pangkat sa sumunod kay Magellan

SAKLOLO Ni Alvaro de Saavedra
Pinundaran ni Hernando Cortes, ang halimaw ng Mexico, ang kasunod na paglakbay sa kapuluan. At ang liham niya sa ‘hari ng Cebu’

VILLALOBOS Sa ‘Felipinas’
Tinustusan ng 2 pinakamalakas na Espanyol sa America, binigyan ng pangalan ang kapuluan ng mga Waray-Waray.

TOPO-TOPO Muna
Sali-salibat na digmaan sa Europa na, sinadya o hindi, ninais o ayaw, nakabalam sa Pilipinas

AT PINABALIK Si Urdaneta
Pinalabas sa convento ang matanda nang frayle, tinuklas ang naging landas ng galleon trade

LEGAZPI, Manlulupig Ng Pinas
Tinanggihan ni Urdaneta, isang lolo sa Mexico ang piniling conquistador ng Pilipinas

TUMAKAS Ang San Lucas
Sinubukang mangulimbat ng isang barko ni Legazpi, nabigo, nagtangka na lamang na maging sikat

CIBABAO, Samar, Sandugo
Walang giliw ang muling pagtagpo sa mga Waray-Waray, ang ‘casi-casi’ sa Bohol

BALIK Sa Limasawa
Sinundan nina Legazpi ang mga bakas ng naunang mga Espanyol

KASKASAN Sa Cebu
Sa malaking takot sa mga kanyon, sumuko agad sa Espanyol ang mga taga-Cebu

MILAGRO Ng Santo Nino
Sinamba ng mga Sugbuanon ang estatwa ng sanggol na Christo

AKLASAN Ng Mga Conquistador
Maraming tauhan ang kumalaban kay Legazpi

SALAKAY Ng Mga Portuguese
Sumugod sa Cebu ang armada ng Portugal upang palayasin ang mga Espanyol

2 LUSONG Sa Mindoro
Sunud-sunod na sinalakay ni Juan Salcedo ang Mindoro upang kunan ng ginto at pagkain

PAGSAKOP Sa Manila
Nakipagkaibigan muna bago lumusob, 2 ulit sinunog ang ‘kaharian’ ng mga Tagalog

NAGKATUWIRAN Si Soliman
Sa harap ni Legazpi, nagtanggol sa sarili ang dating ‘hari’ ng Manila

CAPANPANGA, Ylocos At Yvalon
Katulong ang mga Pilipino, sinalakay ng mga Espanyol ang mga ayaw sumuko

LIMAHONG Sa Manila, Pangasinan
Nabigo sa 2 salakay sa Manila, sinakop ng mga mandarambong ang bahagi ng Pangasinan

KOXINGA, Ang Lagim Ng Formosa
Talunan sa China, conquistador ng Taiwan, muntik nang agawin ng lagalag na Intsik ang Pilipinas

PAULIT-ULIT Na Sabak Ng Dutch
Naghimagsik ang Holland, humiwalay sa Espanya at nilusob ang mga Espanyol, pati na sa Pilipinas

KAPAMPANGAN Ang Lumaban
Mga Kapampangan at iba pang Pilipino ang nasalanta sa pagsalakay ng Dutch

BRITAIN: Tinging tingi Ang Pagsakop
Manila lamang ang sinakop sa munting pagsalakay

Abangan Ang Mga Darating!

AMERICA: Isinangkot Lamang
Saling pusa sa digmaan sa Cuba, hindi sinasadyang nasakop ang Pilipinas

JAPAN: Bantay Salakay!
Halos 50 taon hinintay ang paglusob, nagulat pa rin nang lumusob nga

Pinagkunan

Ang Mga Hinalaw

The Philippine Islands, 1493-1898,
edited and translated by
James A Robertson & Emma Helen Blair, 1903,
Bank of the Philippine Islands commemorative re-issue CD, Manila, 1998

Andres de Urdaneta, 1498-1569,
Navigator, Mathematician, and Astronomer,

Villanova University's Mission & Heritage,
heritage.villanova.edu/vu/heritage/
famous/urdaneta.htm

A Brief History of the Netherlands, by Tjeerd Tjeerdsma,
www.geocities.com/Heartland/Meadows/6259/history.htm

Brunei History, www.brudirect.com/BruneiInfo/Indo/brudirect_History.htm

Brunei, One of World's Oldest Dynasties,
www.brunei.bn/homepage/gov/mlb/mibw2.htm

Charles V, Holy Roman Emperor, 1500-1558, www.wikipedia.org/wiki/Charles_V,_Holy_Roman_Emperor

Diwang Kayumanggi,
www.geocities.com/TheTropics/Coast/7446/Ragam.htm

The Dutch in Formosa-Taiwan, by Marco Ramerini,
www.geocities.com/Athens/Styx/6497/formosa.html

Eendracht,
www.vocshipwrecks.nl/Out_voyages/eendracht.html

Historical Timeline of the Royal Sultanate of Sulu,
by Josiah C. Ang, PM,
www.seasite.niu.edu/Tagalog/Modules/Modules/
MuslimMindanao/historical_timeline_of_the_royal.htm

History of Holland,
www.geerts.com/holland-history.htm

The History of the Muslim in the Philippines,
by Dr. Hannbal Bara, Mindanao Stat University-Sulu,
www.geerts.com/holland-history.htm

History of Portugal, Wikipedia, the free encyclopedia,
en.wikipedia.org/wiki/History_of_Portugal

History of Spain, 1516-1556,
by Alexander Ganse, World History at KMLA,
www.zun.de/whkmla/region/spain/spain15151556.html

History of Taiwan,
www.taiwan.com.au/Polieco/History/report04.html

In the Wake of the Portuguese,
The Journal of Hamel and Korea,
www.hendrink-hamel.henny-savenije.pe.kr/holland3.htm

Islam in the Philippines, by Wadja K. Esmula,
www.geocities.com/WestHollywood/Park/6443/Philippines/philippines.html

The Islamization of Moroland,
www.moroinfo.com/hist2.html

Islands of Mindanao, Philippines,
www.flyphilippines.net/info/davao-philippines.html

Koxinga, Zamboanga City History,
www.zamboanga.com/html/history_Koxinga.htm

A Look at Philippine Mosques, by Nagasura T. Madale,
www.ncca.gov.ph/culture&arts/infocus/mosques.htm

Malaysia Prehistoric Period, sejarahmalaysia.pnm.my

Manila History, Lonely Planet Publications Pty, 1999,
www.time.com/time/asia/asia/travel_watch/manila /history.html

Manila Under the Muslims,
by Carmen Nakpil, Philippine Headline News Online (PHNO),
www.newsflash.org/2003/05/ht/ht003845.htm

The Marshall Islands: A Brief History,
www.unicover.com/OPUBA565.HTM

Mindanao and the Spice Islands,
by Datu Jamal Ashley Abbas,
jamalabbas.curturalave.net/Molucas.htm

Our Lady of the La Naval de Manila,
www.htc.edu.ph/arc/crusade/word/
History.doc

Philip II Orders the Journey of the First Manila Galleon,
by James R. Moriarty and Mary S. Keistman,
University of California at San Diego,
Journal of San Diego History, April 1966,
www.sandiegohistory.org/journal/66april/galleon.htm Pinagkunan

Sejarah Indonesia, www.gimonca.com/sejarah/sejarah02.html

A Short Philippine History before the 1898 Revolution,
www.sspxasia.com/ Newsletters/2001/Oct-Dec/ A_short_Philippine_History.htm

Significant Events in Philippine History,
www.nyz.com/Archive/Pilipinas!/ significant_events-history.html

The Spanish Netherlands,
www.theotherside.co.uk/tm-heritage/
background/flanders.htm

The Taiwan Timeline, taiwanresources.com/ info/history/chrono.htm

Will 'Taba' Survive?
John Bowden, Australian National University,
rspas. anu.edu.au/linguistics/ WP/Bowden1.html