“Lupong Tagaganap ng Araw ni Bonifacio,” 1922

RAMON FERNANDEZ, Pangulo.
FAUSTINO AGUILAR, Kalihim.
GUILLERMO MASANGKAY, Taga-Ingatyaman.

Mga KAGAWAD:
BIENVENIDO K. DOMINGO, 136 Tayuman, Tondo
IGNACIO SOL CRUZ, 409 Calle Telio, Tondo
PIO AREVALO, 1099 Antonio Rivera
DOMINGO PONCE, 55 El Dorado, Quiapo
ANDRES GOMEZ 127 Palomar, Tondo
FAUSTO IGNACIO 2446 Oroquieta, Sta. Cruz
VICENTE C. YUSON, 432 San Anton, Sampaloc

Ang unang pagpapalimbag ng KARTILYANG MAKABAYANG itó, sa kapahintulutan ng sumulat, ay ipinagawa ng “Lupong Tagaganap” ng ARAW NI BONIFACIO, 1922, upang ang salaping mapagbibilhan ay igugol sa bantayog (monumento) na itatayo sa puok na pinanganakan kay Andrés Bonifacio. Ang bilang ng saling ipinalimbag ay 5,000 at ang salaping kailangang likumin ukol sa nasabing pakay ay humigit kumulang sa P1,500.00.

Maynila, 16 ng Nobyembre, 1922.

 

The Project Gutenberg EBook of Kartilyang Makabayan, by Hermenegildo Cruz
www.gutenberg.net
www.gutenberg.org/dirs/1/4/8/2/14822/14822-h/14822-h.htm

Title: Kartilyang Makabayan Mga Tanong at Sagot Ukol Kay Andrés Bonifacio at sa KKK
Author: Hermenegildo Cruz
Release Date: January 28, 2005 [EBook #14822]
Language: Tagalog

Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and PG Distributed Proofreaders.
Produced from page scans provided by the University of Michigan.

    ANG  AKLAT  NI  ANDRES  BONIFACIO:   ANG PINAGKUNAN

 

‘Kartilyang Makabayan’

Ukol Kay Andres Bonifacio

At Sa
Kataas-taasan, Kagalang-galangang
Katipunan Ng Mga Anak Ng Bayan
na nagturo at nag-akay sa Bayang Pilipino
sa Paghimagsik laban sa kapangyarihang dayo

 

Sinulat ni Hermenegildo Cruz
Ikalawang Tagapamatnugot ng Kawanihan ng Paggawa
Maynila, Sangkapuluang Pilipinas
1922

 

Ang “Kartilyang Makabayang” itó ay ginawâ sa pálimbagan ni Juan Fajardo,
daang Avenida Rizal 640, Santa Cruz, Maynila.
Sinimulán ang paggawa nuong ika-19 ng Nobyembre ng 1922
at natapos ang paglimbag nuong ika-27 ng tinurang buwán at taón.

HALAGA: P0.40 ang sipi     P. 060 ang sipi na sadyang balat     Para-parang sadyang papel

Ang kartilyang ito’y matatagpuan sa mga tindahan ng aklat at sa bahay ng mga kagawad ng lupong inilathala. Kung pakiyawan ay maaaring tumungo sa bahay ni G. Guillermo Masangkay,
daang Alvarado, blg. 535, Maynila. May bawas ang halagá kung pakiyawan.
Ang mga taga-lalawigan ay maaaring humingi na kasama ang halagá.

Nakaraang kabanata                   Balik sa itaas                   Lista ng mga kabanata

Simula ng Aklat ni Andres Bonifacio                   Tahanan ng mga Kasaysayan ng Pilipinas