Ang kahulugan ng Mandaya ay ‘sinaunang tao sa puno o simula ng ilog.’ Sila ang mga taga-ilog sa mga bundok sa kasalukuyang lalawigan ng Davao Oriental sa Mindanao. Nabubuhay sila sa pagka-kaingin (swidden farming), pangingisda at paghuli ng ibon at hayop sa gubat. Gamit pa nila hanggang ngayon ang mga dating gawi, pagsamba at pakikitungo, pati ang uri ng pamahalaan kahit na pang-baranggay lamang.

Ipinama-mana ng mga babaing Mandaya sa kanilang mga anak na babae ang galing nila sa paghabi ng sinamay (tela abaca, abaca cloth) mula sa sinulid na abaca, kinulayan ng dagta ng mga halaman at katas ng makulay na luwad (arcilla, clay). Ang kanilang mga damit ay pinapalamutian ng mga hugis at anyo na hango sa kanilang mga alamat at lumang pagsamba...
                                    -- www.pinoyfarmer.com

ALAMAT  NG  MGA  UNANG  PILIPINO:   Ancient Legends and Myths of  the Philippines

Ang  Mga  Anak  Ni  Limocon

Myth of Origin of the Mandayas, in Mindanao

Ang limokon, sa tingin ng mga Mandaya, ay ibon ng tadhana, ang tagapag-hatid mula
sa ‘kabilang buhay’ (limbo, spirit world ) ng babala (aviso, warning) ng durating na panganib, o ng pahiwatig ng napipintong tagumpay. Kapag narinig ang ‘ku-ku-ru’ ng limokon mula sa kanan, paniwala ng Mandaya, matutupad ang binabalak, subalit kung nagmula sa kaliwa, mabibigo ang tangka...

Itong alamat ay lubhang kaiba sa mga alamat ng mga Bukidnon at Bagobo na nahaluan
ng mga pangaral ng catholico at mga Amerkano. Bagaman at mga kalapit pangkat nila
ang mga Bukidnon at Bagobo, itong alamat ng Mandaya ay likas na makaluma, at
maniwaring galing pa sa panahon bago dumating ang mga dayuhan...
-- Mabel Cook Cole,  Philippine Folk Tales, 1916

 

NUONG pinaka-unang panahon, nuong wala pang tao sa daigdig, naglipana ang mga limokon, isang uri ng kalapati ( paloma, dove) na malakas at marunong magsalita tulad ng tao bagaman at sila ay anyong ibon. Minsan, isang limokon ay nangitlog - isa sa bukana ng ilog Mayo, at isa sa puno o simula ng ilog ding iyon. Pagkaraan ng panahon, napisa (empollar, hatch) ang 2 itlog at, at sa halip na limokon, ang lumabas ay 2 tao - lalaki sa bukana, at babae sa sibulan, ng ilog Mayo.

Lumaki at matagal na panahon namuhay ang 2 unang tao nang magkahiwalay, at walang malay na ibang tao na buhay maliban sa sarili nila. Lumbay na lumbay sila kapwa, at panay ang hangad na magkaruon sila ng kasama.

Ang lalaki ang unang nawalan ng tiyaga at nagsigasig na maghanap ng kapwa tao dahil isang araw, may pumatid sa kanya habang tumatawid siya sa ilog. Malakas ang patid sa kanya, tumumba siya at muntik nang malunod. Nang maka-ahon siya, natuklas niyang makapal na buhok ang pumatid sa kanya, at ipinasiya niyang hanapin kung kangino nagmula ito.

Malayo ang narating paakyat sa pinagmulan ng ilog Mayo, inusisa ng lalaki ang magkabilang pampang hanggang sa wakas, natagpuan niya ang babae sa sibulan ng ilog. Tuwang-tuwa sila kapwa at nakakita na ng makakasama. Nag-asawa sila at maraming naging anak - mga tao na tinatawag pang Mandaya hanggang ngayon, at namumuhay pa rin sa tuntunin ng ilog Mayo.

ANG  PINAGKUNAN
The Children of Limokon,’ a Mandaya myth, Philippine Folk Tales, compiled and annotated by Mabel Cook Cole,
A. C. McClurg and Company, Chicago, 1916,   re-published on The Project Gutenberg EBook, produced by
Jeroen Hellingman and the PG Distributed Proofreaders Team from scans made available by the
University of Michigan, http://www.gutenberg.org/files/12814/12814-8.txt

Nakaraang Alamat               Ulitin mula sa itaas               Tahanan: Mga Kasaysayan Ng Pilipinas               Susunod na Alamat