A WEB OF  PHILIPPINE  HISTORIES

Ang  Mga  Panahon  Ng  Pilipino

PINAS:   Munting Kasaysayan ng Pira-pirasong Bayan

Taong Bato ng Tabon at ang Unang Panahon sa Pilipinas
Mga Kalansay Ni Eva At Adan at ang Theory of Evolution
Panghilod, Pandikdik, Panaksak Panahon ng Bato at Bakal
Sasakyang Dagat ng mga Pilipino nuong Unang Panahon
Kasaysayan Ng Musica Sa Mindanao
Bayan Ng Mga ‘Ligáw’ Na Tao ayon kay Chao Ju-kua, 1225
Unang Census Sa Pilipinas ni Miguel de Loarca, 1582
Ang Tagalog At Ang Kapampangan ni Juan de Plasencia, 1589
Ang Mga Unang Pilipino ayon kay Pedro Chirino, 1595
Mindanao Nuong Nakaraan, Historia ni Francisco Combes, 1667
Ang ‘Kuya’ Ay Intsik   Karanasan ng pinaka-maraming dayuhan
‘Si Malakas At Si Maganda’   Alamat: Hiyas ng unang kasaysayang Pilipino

Himagsikan Ng Mga Pilipino ni Apolinario Mabini, 1901
Ang Aklat ni Andres Bonifacio ni Hermenegildo Cruz, 1922
Mga Aklasan Ng Charismatic Pinoys mula nuong 1587
Tunay Na Buhay Ni Padre Jose Burgos at GOMBURZA, 1872
Hindi Karaniwang Mga Pilipino at Pilipina - Ang ating mga Bayani
Kasunduan sa Biak-na-Bato upang tapusin ang Himagsikan ng 1896

Ang Unang Español   si Ferdinand Magellan, ni Antonio Pigafetta, 1525
Mga Conquistador Ng Pilipinas Sina Legazpi, Limahong atbp.
Mga Español Na Naghari Sa Pilipinas Arsobispos at governadores
Kauna-unahang Kudeyta Sa Pilipinas   Pagdukot kay Gov. Diego de Salcedo

Filipinas Adentro 100 Años   ni Jose P. Rizal sa ‘La Solidaridad
Pinaghati-hati Ang Pilipinas   ‘Administrative regions’ at autonomy

Maraming salamat po!   Mag-email ng tanong at kuru-kuro.
Basahin ang mga email na ipinadala ng mga bumasa